ทำนายเบอร์
ข้อมูลหมายเลข
088-5549165
(ผลรวม 51)
ราคา 3,999 บาท
ระบบเติมเงินไม่ติดสัญญาใดๆ เปลี่ยนเป็นรายเดือนได้ (ฟรีบริการย้ายค่ายก่อนส่ง)
สั่งซื้อเบอร์นี้
คำทำนาย
ทำนายโดย www.sim159.com
เลขคู่ 55
      ชีวิตสุขสบาย รุ่งโรจน์สดใส ฐานะมั่นคง เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานกิจการรุ่งเรือง ค้าขายดีมีกำไร ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ มีบุคลิกภาพเรียบร้อย น่าเชื่อถือ มีความเที่ยงธรรม รักในคุณธรรมความดี ใจเย็น ใช้เหตุผล มีสติปัญญาดี ชอบศึกษาศาสตร์ต่างๆ ชอบสอน ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น มีเมตตา ชอบทำบุญ อาชีพที่เหมาะสมได้แก่ ผู้พิพากษา ผู้ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือสังคม ครูอาจารย์ เป็นต้น
เลขคู่ 54
      เป็นเลขคู่ปัญญา มีความฉลาดรอบรู้ ชอบศึกษาค้นว้าอยู่เสมอ เป็นคนมีสติและสมาธิดี มีความเป็นผู้ใหญ่คำพูดมีหลักการและเหตุผล น่าเชื่อถือ ผู้ใหญ่เมตตา มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดีเยี่ยม ได้รับการยอมรับในงานวิชาการ มีญาณหยั่งรู้ ลางสังหรณ์ที่แม่นยำ เป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วมักเกิดขึ้นจริงเหมาะกับกับอาชีพ ครู นักวิชาการ นักวางแผน ผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์
เลขคู่ 49
      เป็นคนสติปัญญาดี คิดเร็วทำเร็วกว่าผู้อื่น จนทำให้คนอื่นตามไม่ค่อยทัน จนต้องปรับความเร็วของตัวเองลงให้เหมาะสม มีความสนใจในข้อมูลข่าวสาร ติดตามข้อมูลรอบตัวให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และมีโชคเกี่ยวกับเรื่องต่างชาติหรือเก่งด้านภาษาต่างประเทศ แต่ถ้าผู้ใช้เลขนี้บางรายอาจชอบในเรื่องการสวดมนต์ ไหว้พระ เพราะข้อดีของเลขนี้คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เหมาะกับธุรกิจที่ต้องติดต่อสื่อสารทางไกลต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ เช่น นำเข้า ส่งออก ตลาดหุ้น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีต่างๆ
เลขคู่ 91
      มีความโดดเด่นชอบเข้าสังคม แต่งตัวดีทันสมัย ใช้ของแบรนด์เนม มีฐานะทางสังคมไปไหนมักเป็นที่รู้จัก มั่นใจ รักศักดิ์ศรี แต่ติดนิสัยถือตัว เป็นคนมองการณ์ไกล มีความเป็นผู้นำ กล้าเผชิญหน้า มีญาณสัมผัสพิเศษแต่ไม่แสดงออก มักเกี่ยวข้องกับต่างชาติ เทคโนโลยี หรือ ของเก่าของโบราณประเภทสวยงาม อาชีพที่เหมาะกับเลขนี้ได้แก่ ราชการ ดารา นักแสดง นักร้อง นักประชาสัมพันธ์ งานระหว่างประเทศ หรือเทคโนโลยี ไฟฟ้า พลังงาน เป็นต้น
เลขคู่ 16
      มีวิสัยทัศน์และจัดว่าเป็นนักวางแผนชั้นยอด มีความรอบครอบ วางแผนชีวิตเป็นขั้นตอน เป็นคนระมัดระวังตัวเองดี ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ชอบคิดคำนวณความคุ้มค่า ชีวิตไมมีคำว่าอด มักได้ลาภจากผู้ใหญ่ มีเครดิตด้านการเงิน ขยันและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ความรักต้องใช้เวลาจึงจะสมหวัง เพราะเป็นคนคิดเยอะ
เลขคู่ 65
      เลขคู่นี้ส่งผลดีมากทั้งเรื่องการงาน การเงิน และความรัก เป็นคนฉลาด มีสติมั่นคง จิตใจดี มีวาจาเป็นทรัพย์ ทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จในเวลาที่รวดเร็ว เป็นคนมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีความฉลาดในการวางแผนจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบแบบผลประโยชน์ร่วมกัน เก่งในเรื่องการติดต่อประสานงาน มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดี ใครอยู่ใกล้สามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความรักมักมีแต่เรื่องที่ทำให้หัวใจพองโต ชีวิตมีแต่ปาฏิหาริย์ดีๆ แต่บางทีก็ไม่ขยัน และเฉื่อยในบางเรื่อง ต้องใช้ให้เหมาะกับอาชีพ และอายุ
คำเตือนในการรับคำทำนาย
" เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญานในการรับคำทำนาย "